Praca Czechy

Urlop wypoczynkowy, chorobowy oraz dni wolne od pracy – jak to wygląda w Czechach?

W Czechach istnieje zasada, że pierwszy urlop przysługuje pracownikowi po przepracowaniu przez niego sześćdziesięciu dni kalendarzowych i z zachowaniem nieprzerwanego stosunku pracy u tego samego pracodawcy. Podstawa wymiaru czasu urlopu wypoczynkowego to cztery tygodnie. Natomiast jeśli pracodawca prowadzi w zakładzie pracy działalność gospodarczą może wydłużyć czas trwania urlopu o kolejne dwa tygodnie. Zapis taki musi zostać sporządzony w umowie zbiorowej lub po prostu w wewnętrznych zasadach związanych z wykonywaniem pracy. Jeśli w zakładzie pracy nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wymiar urlopu może zostać wydłużony o tydzień. Ważne jest również to, że do czasu, od którego uzależniony jest okres urlopu przyznawanego pracownikowi wlicza się także okres, w którym trwała nauka szkolna.

Za każde przepracowane 21 dni przysługuje pracownikowi 1/12 wymiaru urlopu rocznego. Określonej grupie pracowników, która wykonuje wyjątkowo ciężka pracę, przysługują dodatkowe dni urlopu. Po przepracowaniu roku kalendarzowego, pracownik może liczyć na dodatkowy tydzień urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracownik jest chory, musi poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę już pierwszego dnia nieobecności a także bezzwłocznie dostarczyć zwolnienie lekarskie. Brak wystawionego zwolnienia lekarskiego sprawia, że pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy jest wypłacany pracownikowi każdego miesiąca wraz z pensją, lecz zgodnie z zasadą, że czas trwania choroby nie może być dłuższy nić rok.

Jeśli chodzi o dni wolne od pracy w Czechach to z pewnością Święta Bożego Narodzenia są tak samo jak w Polsce świętami narodowymi. Dlatego 24, 25 i 26 grudnia to dni, w które nie przychodzi się do pracy.

Dniami wolnymi od pracy w Czechach są także: 1 stycznia – Dzień Restytucji Niezależnego Państwa Czeskiego, 8 maja – Dzień Zwycięstwa, 5 lipca – Dzień Słowiańskich Apostołów Cyryla i Metodego, 6 lipca – Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa, 28 września – Dzień Czeskiej Państwowości, 28 października – Dzień Powstania Niezależnego Państwa Czeskosłowackiego, 17 listopada – Dzień Walki o Wolność i Demokrację, 1 maja – Święto Pracy.

Jeśli z jakichś przyczyn pracownik w tych dniach przychodzi do pracy – ustawowo przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

2 Komentarzy

  1. Wioletta

    Czy należy się urlop wypoczynkowy za dni kiedy byliśmy na chorobowym?

  2. Gość

    Gdzie w Czechach powinno się zgłosić nieuczciwego pracodawcę , który nie wypłaca chorobowego i pełnego urlopu???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *