Praca Czechy

Umowa o pracę – podstawa stanowiąca o stosunku pracy.

umowa o pracę Czechy

Zasady jakie muszą przestrzegać pracodawca oraz pracownik w Czechach, a także prawa jakie im przysługują – zostały tak jak w Polsce – określone w Kodeksie Pracy. Natomiast wszelkie szczegóły dotyczące stosunku pracy, zostają zawarte w umowie o pracę, którą należy sporządzić w formie pisemnej. Pracownik i pracodawca mogą wzajemnie ustalić warunki pracy, zatem pracownik może negocjować podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą, lecz ostateczne spisane słowo, zależy od decyzji pracodawcy.

Jakie informacje muszą znaleźć się w spisanej umowie o pracę?

Przede wszystkim informacje dotyczące rodzaju wykonywanej pracy, miejsca, gdzie ma być praca wykonywana oraz daty stanowiącej datę rozpoczęcia stosunku pracy. W umowie powinny znaleźć się także szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków, które wynikają ze stosunku pracy. Jeśli nie zostały spisane w umowie, pracodawca zobligowany jest przekazać je pracownikowi w formie pisemnej, najpóźniej do miesiąca licząc od dnia rozpoczęcia stosunku pracy.

Czas, w którym następuje okres próbny nie może przekroczyć trzech kolejno następujących po sobie miesięcy, a w przypadku stanowiska kierowniczego nie może przekroczyć sześciu miesięcy. Okres próbny liczy się również od dnia w którym nastąpił stosunek pracy. Warto zaznaczyć, że okres próbny nie może ulec wydłużeniu.

Czas trwania stosunku pracy może zostać ściśle określony – wówczas mamy do czynienia z umową na czas określony. Inną możliwością jest umowa na czas nieokreślony. Jeśli umowa nie zawiera zapisu dotyczącego okresu próbnego, wówczas traktuje się ją jako umowę na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *